หน้าแรก | ทัวร์ ไทย | ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา เชียงใหม่ (B2)

product

โปรแกรม ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา เชียงใหม่ (B2)

ราคาเริ่มต้น 7,669 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1435-TH
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : Van
ช่วงเวลา : มี.ค. - เม.ย. 2563

- ม่อนแจ่ม / เชียงดาว / ดอยอ่างขาง
- แม่กำปอง / การแสดง / น้ำพุร้อน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**