หน้าแรก | ทัวร์ ไต้หวัน | ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] (ZE)

product

โปรแกรม ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] (ZE)

ราคาเริ่มต้น
11,878 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWTW-DD143
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Nok Air
ช่วงเวลา : ก.ย. 2562 - มี.ค. 2563

- ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- สักการะ ขอพรวัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่
- เยี่ยมชมหมู่บ้านสายรุ้ง,วัดเสียไห่เฉิงหวง
- หมู่บ้านโบราณสอเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101
- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานเย่หลิ่ว
**พิเศษ !! ซีฟู้ดไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 14,878.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2562 14,878.-
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2562 14,878.-
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2562 14,878.-
3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2562 13,878.-
4 พ.ย. - 8 พ.ย. 2562 13,878.-
5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562 14,878.-
6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 14,878.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 14,878.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2562 14,878.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2562 14,878.-
10 พ.ย. - 14 พ.ย. 2562 13,878.-
11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2562 13,878.-
12 พ.ย. - 16 พ.ย. 2562 13,878.-
13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562 14,878.-
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562 14,878.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2562 14,878.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2562 14,878.-
17 พ.ย. - 21 พ.ย. 2562 13,878.-
18 พ.ย. - 22 พ.ย. 2562 13,878.-
19 พ.ย. - 23 พ.ย. 2562 13,878.-
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 14,878.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562 14,878.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562 14,878.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2562 14,878.-
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 13,878.-
25 พ.ย. - 29 พ.ย. 2562 13,878.-
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 14,878.-
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 14,878.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 14,878.-
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562 14,878.-
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2562 13,878.-
2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2562 13,878.-
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2562 17,878.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 17,878.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562 17,878.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 17,878.-
7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 17,878.-
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 15,878.-
9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2562 14,878.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2562 14,878.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 15,787.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 15,878.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 15,878.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 15,878.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 13,878.-
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2562 14,878.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2562 14,878.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 15,878.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 15,878.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 15,878.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2562 15,878.-
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 13,878.-
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2562 14,878.-
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2562 14,878.-
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 16,878.-
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562 22,878.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 22,878.-
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 25,878.-
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 25,878.-
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 25,878.-
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 25,878.-
1 ม.ค. - 5 ม.ค. 2563 19,878.-
2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2563 15,878.-
3 ม.ค. - 7 ม.ค. 2563 15,878.-
4 ม.ค. - 8 ม.ค. 2563 15,878.-
5 ม.ค. - 9 ม.ค. 2563 13,878.-
6 ม.ค. - 10 ม.ค. 2563 14,878.-
7 ม.ค. - 11 ม.ค. 2563 14,878.-
8 ม.ค. - 12 ม.ค. 2563 15,878.-
9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2563 15,878.-
10 ม.ค. - 14 ม.ค. 2563 15,878.-
11 ม.ค. - 15 ม.ค. 2563 15,878.-
12 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 13,878.-
13 ม.ค. - 17 ม.ค. 2563 14,878.-
14 ม.ค. - 18 ม.ค. 2563 14,878.-
15 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563 15,878.-
16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2563 15,878.-
17 ม.ค. - 21 ม.ค. 2563 15,878.-
18 ม.ค. - 22 ม.ค. 2563 15,878.-
19 ม.ค. - 23 ม.ค. 2563 13,878.-
29 ม.ค. - 2 ม.ค. 2563 15,878.-
30 ม.ค. - 3 ม.ค. 2563 15,878.-
31 ม.ค. - 4 ม.ค. 2563 15,878.-
1 ก.พ. - 5 ก.พ. 2563 15,878.-
2 ก.พ. - 6 ก.พ. 2563 13,878.-
3 ก.พ. - 7 ก.พ. 2563 14,878.-
4 ก.พ. - 8 ก.พ. 2563 14,878.-
5 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563 16,878.-
6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2563 17,878.-
7 ก.พ. - 11 ก.พ. 2563 16,878.-
8 ก.พ. - 12 ก.พ. 2563 15,878.-
9 ก.พ. - 13 ก.พ. 2563 13,878.-
10 ก.พ. - 14 ก.พ. 2563 14,878.-
11 ก.พ. - 15 ก.พ. 2563 14,878.-
12 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 15,878.-
13 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 15,878.-
14 ก.พ. - 18 ก.พ. 2563 15,878.-
15 ก.พ. - 19 ก.พ. 2563 14,878.-
16 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 13,878.-
17 ก.พ. - 21 ก.พ. 2563 14,878.-
18 ก.พ. - 22 ก.พ. 2563 14,878.-
19 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563 15,878.-
20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2563 15,878.-
21 ก.พ. - 25 ก.พ. 2563 15,878.-
22 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563 14,878.-
23 ก.พ. - 27 ก.พ. 2563 13,878.-
24 ก.พ. - 28 ก.พ. 2563 14,878.-
25 ก.พ. - 29 ก.พ. 2563 14,878.-
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 15,878.-
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563 15,878.-
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563 15,878.-
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563 14,878.-
1 มี.ค. - 5 มี.ค. 2563 13,878.-
2 มี.ค. - 6 มี.ค. 2563 14,878.-
3 มี.ค. - 7 มี.ค. 2563 14,878.-
4 มี.ค. - 8 มี.ค. 2563 15,878.-
5 มี.ค. - 9 มี.ค. 2563 15,878.-
6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2563 15,878.-
7 มี.ค. - 11 มี.ค. 2563 14,878.-
8 มี.ค. - 12 มี.ค. 2563 13,878.-
9 มี.ค. - 13 มี.ค. 2563 14,878.-
10 มี.ค. - 14 มี.ค. 2563 14,878.-
11 มี.ค. - 15 มี.ค. 2563 15,878.-
12 มี.ค. - 16 มี.ค. 2563 15,878.-
13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2563 15,878.-
14 มี.ค. - 18 มี.ค. 2563 14,878.-
15 มี.ค. - 19 มี.ค. 2563 13,878.-
16 มี.ค. - 20 มี.ค. 2563 14,878.-
17 มี.ค. - 21 มี.ค. 2563 14,878.-
18 มี.ค. - 22 มี.ค. 2563 15,878.-
19 มี.ค. - 21 มี.ค. 2563 14,878.-
20 มี.ค. - 24 มี.ค. 2563 15,878.-
21 มี.ค. - 25 มี.ค. 2563 14,878.-
22 มี.ค. - 26 มี.ค. 2563 13,878.-
23 มี.ค. - 27 มี.ค. 2563 14,878.-
24 มี.ค. - 28 มี.ค. 2563 14,878.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**