แนะนำบริษัท

คุณสุรีย์พร ออสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการท่องเที่ยว (Outbound) 

ทุกเส้นทางต่างประเทศ บนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

โดยยืนอยู่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ในราคาเหมาะสม

คุณวรรษมน นังคลา

กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายขาย

เราอบรมทีมงานขาย กว่า 30 คน ให้มีความรู้การท่องเที่ยว

ใส่ใจบริการลูกค้า ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง

รับฟังความเห็นข้อติชม และนำไปพัฒนาปรับปรุง

คุณฟอริน ลินคู

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

Travel is like knowledge. The more you see

The more you know you haven't seen

การเดินทางเป็นเหมือนความรู้ คุณจะเรียนรู้สิ่งที่คุณไม่เคยเห็น

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

ในการให้บริการ และการตอบรับจากลูกค้า

ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งกับทุกรางวัล

และจะมุ่งมั่นต่อเพื่อลูกค้าทุกท่านค่ะ

รางวัล Best Seller Awards
รางวัล Best Seller Awards
รางวัล Best PerformanceAwards
รางวัล Best PerformanceAwards
รางวัล Top Performance
รางวัล Top Performance
รางวัล Best Seller Awards
รางวัล Best Seller Awards
ลูกค้าองค์กร/ผลงาน

บริษัท รอยัล ทัวร์ จำกัด

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรต่างๆ

ที่ได้ไว้วางใจและใช้บริการจากทางบริษัท 

เพื่อพาพนักงานไปดูงาน/ ท่องเที่ยว

ศึกษาต่อ และอื่นๆ อีกมากมาย ไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

ธนาคารธนชาติ
ธนาคารธนชาติ
บริษัท ปตท.จำกัด
บริษัท ปตท.จำกัด
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
บ. ปูนซิเมนต์ไทย
บ. ปูนซิเมนต์ไทย
AP HONDA
AP HONDA
Central group
Central group
บริษัท ทีโอที จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์มติชน
CP ALL
CP ALL
unilever
unilever