การเตรียมความพร้อม เพื่อออกทัวร์ต่างประเทศ

การเตรียมความพร้อม เพื่อออกทัวร์ต่างประเทศ

การเที่ยวต่างประเทศนั้น หลายคนย่อมฝันถึงการทัวร์ยุโรป เพราะเป็นแหล่ง ของประเทศที่สวยงาม และมีประวัติอันยาวนาน มีสถานที่สวย ๆ มากมาย ทั้งในแบบโบราณ หรือแบบสมัยใหม่ ให้ได้ไปสัมผัส และค้นหา แต่การออกทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปนั้น มีสิ่งที่นักท่องเที่ยว ควรเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้า ดังนี้

1. พาสปอร์ต วีซ่า สิ่งสำคัญ ที่ขาดไม่ได้เลย ในการออกนอกประเทศนั้นก็คือ พาสปอร์ต โดยบางประเทศ จะกำหนด อายุพาสปอร์ตคงเหลือ เอาไว้ด้วย การขอวีซ่า มีขั้นตอน และข้อกำหนด ที่แตกต่างกันบางประเทศ และยังมีวีซ่าพิเศษ เช่น วีซ่าเชงเก้น ที่สามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศในยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์ ในการยื่นเรื่อง เพื่อขอวีซ่า ควรศึกษารายละเอียด ที่ทางสถานทูตต้องการ ให้ดีเสียก่อน รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ เพราะบางสถานทูต ต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่หากต้องการความสะดวก ก็อาจขอรับการบริการ ผ่านบริษัททัวร์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน

 

2. การเตรียมเงินให้พร้อม ก่อนออกทัวร์ต่างประเทศ ควรศึกษาอัตราการแลกเงินเอาไว้ด้วย เพราะสกุลเงิน แต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน และล้วนมีอัตราแลกเปลี่ยน ที่แตกต่างกัน ตามค่าเงินสกุลนั้น ๆ แต่ในกรณี การทัวร์ยุโรป อาจใช้การแลก สกุลเงินยูโรก่อน นำมาแลกเป็นสกุลเงินเฉพาะ ที่ประเทศนั้น ๆ ในภายหลังได้ เพราะจะให้อัตราการแลกเปลี่ยน ที่คุ้มค่ากว่านั่นเอง เงินติดตัวในการเที่ยว แต่ละครั้ง หากเตรียมค่าเครื่องบิน และค่าที่พักต่าง ๆ เอาไว้ต่างหากแล้ว ควรคำนวณเงินติดตัว ให้เพียงพอกับค่ากินอยู่ ค่าเดินทางปลีกย่อย ในระหว่างการเที่ยว หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ไว้ด้วย แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ทางการเงินจริง ก็สามารถนำบัตรเครดิตมาใช้ก่อนได้ แต่การใช้บัตรเครดิตนั้น จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้ แต่ละครั้งด้วย ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร อีกด้วย

 

3. การเตรียมข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เพราะการออกทัวร์ต่างประเทศนั้น ต่างจากทัวร์ในประเทศที่ เราสามารถหาซื้อของ มาทดแทนเวลาที่ขาดหายไป ได้ง่าย ๆ แต่การไปประเทศ ที่ไม่คุ้นเคย หรือบางครั้ง ก็อาจจะอยู่นอกตัวเมือง ย่อมเป็นเรื่องยาก ในการหาซื้อของต่าง ๆ เหล่านี้ชดเชยได้ จึงจำเป็นต้องเตรียมให้พร้อม โดยคำนวณจาก ระยะเวลาในการเดินทาง และสภาพภูมิอากาศ ในช่วงที่ออกไปเที่ยว และยังควรเตรียมยาสามัญ ติดตัวไปด้วย เผื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะได้แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีอีกด้วย

 

4. ครีมบำรุงผิว  ครีมบำรุงผิว จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นสม่ำเสมอ เพราะเนื่องจากเราเดินทางไปต่างประเทศซึ่งอุณหภูมิ อากาศ หรือแม้กระทั่งน้ำ แตกต่างจากบ้านเรา ดั่งนั้นหาครีมบำรุงผิว Gojicream ที่ดีๆสักชิ้นไปติดตัวด้วยนะคะ

 

นอกจากนี้ ควรศึกษาหาความรู้ ของสถานที่ และเมืองที่จะไปเยือน ว่ามีความโดดเด่นด้านใดบ้าง เมื่อไปถึงแล้ว ก็จะสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสนุก และเพลิดเพลิน คุ้มค่ากับที่มาท่องเที่ยวทัวร์ต่างประเทศ