คำแนะนำ เลือกซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

อุบัติเหตุ หรือการเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่มีใคร สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ค่ะ ยิ่งหากเป็นช่วงเวลา ที่เราต้องเดินทางไปที่ไกล ๆ เช่น ต่างประเทศ ด้วยแล้วล่ะก็ หากเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ต้องเข้าพักรักษาตัว ที่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะ โดยเฉพาะ บางประเทศในยุโรป หรืออย่างประเทศญี่ปุ่นนี่ ถือว่าค่ารักษาพยาบาลแพงมากทีเดียวค่ะ

ดังนั้น เมื่อเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อไปท่องเที่ยว หรือเพื่อไปติดต่อธุรกิจก็ตาม เราควรเลือกซื้อประกันภัย สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศไว้ จะอุ่นใจกว่า เมื่อเทียบค่าเบี้ยประกันภัย ที่ต้องจ่าย กับความคุ้มครองที่ ๆ จะได้รับแล้ว ถือว่าคุ้มค่ากว่ากันมากค่ะ แน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิด เหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้น แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดขึ้นแล้ว มีบริษัทประกัน คอยช่วยเหลือในเรื่องของ การชดเชยเงินค่าเสียหายให้ ก็ย่อมดีกว่า เพราะจะเป็นการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียของเราได้


การเลือกซื้อ ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีความคุ้มครองหลายแบบด้วยกัน หากให้ดี เนื่องจากเราไม่ทราบว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง การซื้อประกัน ที่ให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุม ก็จะน่าจะดีที่สุดค่ะ การเลือกซื้อ ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ ควรจะต้องมีความคุ้มครอง ในเรื่องต่อไปนี้

 

1. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการสูญเสียอวัยวะ หรือเกิดทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุด้วย

2. ค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดจากอาการเจ็บป่วย

3. ค่าใช้จ่าย ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในต่างประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้าย กลับประเทศไทยด้วย

4. การยกเลิกการเดินทาง / ความล่าช้าจากการเดินทาง / การพลาดเที่ยวบิน

5. การสูญหายหรือความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง / ทรัพย์สินในกระเป๋า


ค่าเบี้ยประกัน จะมาก หรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความคุ้มครอง และวงเงินคุ้มครอง ที่เราจะได้รับ ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ ประกันเดินทางต่างประเทศ คือ ต้องศึกษารายละเอียด ในเรื่องของความคุ้มครอง ให้แน่ชัด เช่น ความล่าช้า ของการเดินทาง หรือกระเป๋า นับกี่ชั่วโมง บริษัทประกันบางแห่งนับ 6 ชั่วโมง บางแห่งต้อง 12 ชั่วโมง ถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ เป็นต้น เรื่องค่าความเสียหายเบื้องต้น ก็เช่นเดียวกัน เมื่อซื้อประกันเดินทาง ควรสอบถามให้แน่ชัด ว่ามีกรณีใดบ้าง ที่ต้องจ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้น หรือไม่ และเป็นเงินเท่าไหร่


เงื่อนไขในการใช้ประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เช่น ประกันภัยบางบริษัท ต้องจ่ายเงินสำรองไปก่อนแล้ว จึงค่อยมาเบิกกับบริษัท ส่วนบริษัทประกันภัยบางแห่ง ไม่ต้องจ่ายเงินสำรองก่อน ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ ก็จะมีผลกับค่าเบี้ยประกันด้วยค่ะ การเลือกซื้อ ประกันภัยเดินทางต่างประเทศต้องให้ระยะเวลา การเอาประกันนั้น ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตั้งแต่เริ่มออกจากประเทศ จนถึงกลับมาถึงประเทศของเรา


เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เราออกไปก่อนแล้ว จะมาเบิกเคลมประกันคืนทีหลัง ต้องอย่าลืม ขอใบเสร็จรับเงิน เก็บไว้ด้วยทุกครั้ง และทุกค่าใช้จ่าย เมื่อเดินทางกลับมา จะได้มีเอกสารหลักฐาน เพื่อยื่นเคลม กับบริษัทประกันได้ หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน ก็ไม่สามารถเบิกเคลมประกันได้ และเนื่องจากเหตุเกิด ที่ต่างประเทศ คงจะเป็นการยาก ที่จะต้องเดินทางกลับไป เพื่อขอใบเสร็จ ไม่เหมือนกับการเกิดเหตุ ในประเทศไทย ผู้เดินทางจึงต้องให้ความใส่ใจ ในเรื่องของเอกสารเหล่านี้ เป็นพิเศษด้วย