ทัวร์ต่างประเทศ ไต้หวัน

เลือกเส้นทางที่ต้องการ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางไต้หวัน ทั้งหมด 6 รายการ
 • product

  PARADISE TAIWAN (ZE) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  22,900.-

  - ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน แชาน้ำแร่
  - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ
  - อุทยานเย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101
  - อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  **พิเศษ !! ชาบูไต้หวัน+ท่องอาณาจักรอาหารทะเล

 • product

  TAIWAN สบายเพลิน เพลิน Alishan (TS) | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  19,900.-

  - ทัวร์ไต้หวัน ชมป่าสนพันปี อาลีซันพร้อมนั่งรถไฟโบราณ
  - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว
  - ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน
  - ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง  ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง
  - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet

 • product

  Miracle in TAIWAN (ZE) | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  20,777.-

  - ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน
  - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราสวยงามดั่งภาพวาด
  - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
  - ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
  - ชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  **พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง

 • product

  ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย (BS) | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  23,900.-

  - ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  - ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมป่าสน
  - ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี
  - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  - ขึ้นตึกไทเป 101 
  **พิเศษ !! อาหาร sea food บุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเปา

 • product

  Romance in TAIWAN (ZE) | 6 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  18,777.-

  - ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  - นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมหมู่บ้านัวฒนธรรม 9 ชนเผ่า
  - ฟาร์มแกะชิงจิ้งหรือ“สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน”
  - อุทยานฯ อาลีซาน + นั่งรถไฟโบราณ
  - เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101
  **พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา

 • product

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น (IT) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  12,888.-

  - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 
  - ปล่อยโคมผิงซีจากสถานีรถไฟ Shifen
  - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
  - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว+อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  - นั่งกระเช้าเมาคงที่เมืองไทเป+ตึกไทเป 101
  **พิเศษ!! ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางไต้หวัน หนานโถว ทั้งหมด 0 รายการ
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางไต้หวัน ไทเป ทั้งหมด 0 รายการ
Scroll