ทัวร์ต่างประเทศ กัมพูชา

เลือกเส้นทางที่ต้องการ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางกัมพูชา ทั้งหมด 3 รายการ
 • product

  กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย (TS) | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  11,555.-

  - ทัวร์กัมพูชา ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด
  - เยือนวัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
  - ชมโชว์ระบำอัปสรา ศิลปะเขมร Light & Sound
  - นครธม, ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี
  - ชม ปราสาทนครวัดสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

 • product

  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย (TS) | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  15,555.-

  - ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 
  - สักการะ เจดีย์เงินเสริมศิริมงคล
  - เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจชาวกัมพูชา
  - ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด
  - นครธม, ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี
  - ชม ปราสาทนครวัดสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

 • product

  เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ (BS) | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  10,900.-

  - ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 
  - ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
  - ชมปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
  - ชมปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี
  - ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด
  **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชมโชว์อัปสรา

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทาง พนมเปญ ทั้งหมด 0 รายการ
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทาง เสียมเรียบ ทั้งหมด 1 รายการ
 • product

  กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย (TS) | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 11,555.-

  - ทัวร์กัมพูชา ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด
  - เยือนวัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
  - ชมโชว์ระบำอัปสรา ศิลปะเขมร Light & Sound
  - นครธม, ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี
  - ชม ปราสาทนครวัดสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

Scroll